2 WIRE POWER CAPACITOR (ENT.CF/CM-Series)

Description

ENT.CF/CM-Series  คาปาซิเตอร์สำหรับชดเชยค่า Reactive Power ที่ได้รับการออกแบบมาให้  เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ต้องใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง เช่นในประเทศไทย   โดยเฉพาะ ทำให้คาปาซิเตอร์รุ่น ENT.CXD-Sries มีความทนทานสูง สามารถลดอัตราเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของไดอิเล็กทริคภายในคาปาซิเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย