• เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รักการทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
• มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
• บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง
• มีค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน และค่าสึกหรอยานพาหนะ
• มีค่า Commission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *