LOW VOLTAGE POWER CAPACITOR (ENT.CXD Series)

Description

ENT.CXD Series  คาปาซิเตอร์สำหรับชดเชยค่า Reactive Power ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ต้องใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง เช่นในประเทศไทยโดยเฉพาะ   ทำให้คาปาซิเตอร์รุ่น ENT.CXD-Sries มีความทนทานสูง สามารถลดอัตราเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของไดอิเล็กทริคภายในคาปาซิเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี