PHASE PROTECTION RELAYS (GKRC-Series)

Description

GKRC – Series เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตก / ไฟเกิน สมรรถนะสูงที่มีรุ่นให้เลือกใช้งานได้ทั้งแบบเฟสเดียว และ
สามเฟส อีกทั้งยังมีรุ่นที่สามารถตรวจสอบลำดับเฟส (Phase Sequence) ได้อีกด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์ GKRC-Series
ทุกรุ่นยังได้รับการออกแบบให้รีเลย์เอ๊าท์พุทหยุดการทำงานในทันทีได้ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้ามีค่าสูงเกินกว่า หรือ ต่ำกว่า 50%
ของแรงดันใช้งานปกติ (Instant Tripping Mode) จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ