STAR/DELTA TIMMER (SER Y/U)

Description

SER Y/U ทามเมอร์หน่วงเวลาสำหรับป้องกันการทำงานระบบ Star-Delta Starter ด้วยระบบการทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูงจึงทำให้เกิดแม่นยำสูงต่อการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ 1-60 วินาที และด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง